آلبوم جدید و فوق العاده زیبای Avril lavigne به نام Goodbye Lullaby , با دو کیفیت ...
MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ           Directlink

 01 Black Star.mp3 1.4 MB Feb-24-11
 02 What The Hell.mp3 3.4 MB Feb-24-11
 03 Push.mp3 2.8 MB Feb-24-11
 04 Wish You Were Here.mp3 3.4 MB Feb-24-11
 05 Smile.mp3 3.2 MB Feb-24-11
 06 Stop Standing There.mp3 3.1 MB Feb-24-11
 07 I Love You.mp3 3.7 MB Feb-24-11
 08 Everbody Hurts.mp3 3.4 MB Feb-24-11
 09 Not Enough.mp3 4 MB Feb-24-11
 10 4 Real.mp3 3.2 MB Feb-24-11
 11 Darlin.mp3 3.5 MB Feb-24-11
 12 Remember When.mp3 3.2 MB Feb-24-11
 13 Goodbye.mp3 4.1 MB Feb-24-11
 14 Alice (Extended Version).mp3 4.6 MB Feb-24-11


OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ           Directlink

 01 Black Star.ogg 750.9 KB Feb-24-11
 02 What The Hell.ogg 1.7 MB Feb-24-11
 03 Push.ogg 1.4 MB Feb-24-11
 04 Wish You Were Here.ogg 1.7 MB Feb-24-11
 05 Smile.ogg 1.6 MB Feb-24-11
 06 Stop Standing There.ogg 1.6 MB Feb-24-11
 07 I Love You.ogg 1.9 MB Feb-24-11
 08 Everbody Hurts.ogg 1.7 MB Feb-24-11
 09 Not Enough.ogg 2 MB Feb-24-11
 10 4 Real.ogg 1.6 MB Feb-24-11
 11 Darlin.ogg 1.8 MB Feb-24-11
 12 Remember When.ogg 1.6 MB Feb-24-11
 13 Goodbye.ogg 2.1 MB Feb-24-11
 14 Alice (Extended Version).ogg 2.3 MB Feb-24-11